Το εργοστάσιο της ΑΙΓΙΣ διαθέτει 2 αυτοματοποιημένες γραμμές παραγωγής σύγχρονης τεχνολογίας με δυνατότητα παραγωγής 100 εκ Χαρτόσακκων ετησίως.

Οι εκτυπωτικές εργασίες γίνονται σε τελευταίου τύπου μηχανές Φλεξογραφίας, επιτυγχάνοντας έτσι την κάλυψη και των πιο υψηλών απαιτήσεων του πελάτη.

Το εργοστάσιο διαθέτει μεγάλους χώρους αποθήκευσης έτοιμων προϊόντων και α' υλών που πληρούν όλες τις σύγχρονες απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας.

Ο συνδυασμός κατάλληλης τεχνολογίας, τεχνογνωσίας και εξειδικευμένου προσωπικού επιτυγχάνουν την πλήρη κάλυψη των αναγκών των πελατών μας με ένα μεγάλο εύρος προϊόντων.

Παράγονται Χαρτόσακκοι:

. Μικρού, μεσαίου και μεγάλου μεγέθους.
. Ανοιχτού στομίου και Βαλβίδας.
. Πολύφυλλοι αλλά και μονόφυλλοι.
. Με χαρτί Υψηλής Διαπερατότητας.
. Με σύνθετα χαρτιά και επένδυση φιλμ HDPE
. Με Βαλβίδες απλές, σύνθετες και ειδικού τύπου.
. Εκτυπώσεις μέχρι και 6 χρωμάτων.
. Παλλετοποίηση σε Ρόλους και Παλέτες

Το σύνολο της παραγωγικής διαδικασίας βασίζεται σε υψηλά στάνταρ ποιότητας. Η ΑΙΓΙΣ έχει πιστοποιηθεί με το πρότυπο EN - ISO 9001:2000 που αφορά την ποιοτική διαχείριση διαδικασιών και συστημάτων παραγωγής.

Η βιομηχανική δραστηριότητα στο σύνολο της ακολουθεί τους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος, και της διατήρησης συνθηκών Υγιεινής και Ασφάλειας. Η ΑΙΓΙΣ έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο διαχείρισης του περιβάλλοντος EN - ISO 14001, και το αντίστοιχο πρότυπο ΕΝ-Ι SO 1801 για την Υγιεινή και Ασφάλεια.

Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται είναι κατάλληλες για συσκευασία τροφίμων.

Συμβάλλοντας στην προσπάθεια για αειφόρο ανάπτυξη η ΑΙΓΙΣ χρησιμοποιεί χαρτί από προμηθευτές πιστοποιημένους κατά PEFC τον Διεθνή οργανισμό πιστοποίησης των διαδικασιών διαχείρισης των Δασών, που εκπληρώνουν βασικές υποχρεώσεις απέναντι στο περιβάλλον, και παράλληλα αναπτύσσουν και προστατεύουν τις Δασικές περιοχές που αποτελούν τις πηγές των προϊόντων χάρτου και ξύλου.
 
english version